Connect with us

अवसर

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा MBBS मा भर्ना खुल्यो

Published

on

काठमाडौँ, ५  कात्तिक । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले MBBS मा भर्नाको लागि आवेदन खुला गरेको छ।

आवेदन दिनको लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यता तपसिल बमोजिम रहेको छ । 
क) आवेदक नेपाली नागरिक हुनु पर्नेछ ।
ख) फारम बुझाउने अन्तिम दिन सम्म सत्र (१७) बर्ष उमेर पुगी चालीस (४०) वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।
ग) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट १०+२ विज्ञान विषय वा सो सरहको परीक्षामा जीव विज्ञान (Biology), रसायन शास्त्र
(Chemistry) र भौतिक शास्त्र (Physics) विषयहरु प्रत्येकमा कम्तीमा पचास प्रतिशत (५०%) र कुल पूर्णाङ्कमा पनि कम्तीमा पचास प्रतिशत (५०%) अङ्क प्राप्त गरी उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ, वा Physics, Chemistry, Biology प्रत्येकमा कम्तीमा C ग्रेड र बाँकी सबै विषयहरुमा कम्तीमा C ग्रेड तथा कूल पूर्णाङ्कमा २.४ GPA प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। Cambridge (GCE-A level) लगायत अन्य फरक GRADING प्रणाली भएका पाठ्यक्रमहरुका हकमा तोकिएको प्रतिशत बराबरको ग्रेडलाई मान्यता दिईनेछ ।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रवीणता प्रमाण–पत्र तह (सामान्य चिकित्सा, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजी, अप्थाल्मिक साइन्स, डेन्टल साइन्स,
फार्मेसी) मा कुल पूर्णाङ्कको कम्तीमा पचास प्रतिशत (५०%) अङ्क प्राप्त गरी उत्तीर्ण गरेका आवेदकहरुले उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्रा/राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा निर्धारित Bridge Course मा भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र र जीव विज्ञान विषय लिई
उल्लेखित विषयहरुमा न्यूनतम पचास प्रतिशत (५०%) अङ्क प्राप्त गरी उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी
परिषद् (Nepal Health Professional Council) मा द्वितीय तह (‘ख’ श्रेणी) वा नेपाल फार्मेसी काउन्सिलमा दर्ता भएको
हुनुपर्नेछ ।

आवेदन फारम बुझाउने समयावधि तपसिल बमोजिम रहेको छ । 
मिति २०७५ कार्तिक १५ गते बिहीबारदेखि २०७५ मंसिर ९ गते आईतबारसम्म (शनिबार र सार्वजनिक विदा बाहेक) बिहान
१०ः०० बजेदेखि अपरान्ह ३ः०० बजेसम्म यस प्रतिष्ठानको डीनको कार्यलयमा बुझाई सक्नुपर्नेछ । बिशेष कारणबस उक्त
मितिमा बुझाउन नसकेकाहरुको हकमा दोब्बर दस्तुर तिरेर २०७५ मंसिर १० सोमबार देखि मंसिर ११ गते मंगलवार अपराह्न
४ः०० बजेभित्र आवेदन फारम बुझाउन सकिनेछ।

आवेदन फारमको साथमा सबै समूहका आवेदकले अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु
(क) नेपाली नागरिकताको प्रमाण–पत्रको प्रमाणित छायाँप्रति ।                                                                                                (ख) प्रवेशिका परीक्षा (एस.एल.सी.÷ एस. ई .ई.) वा माध्यामिक शिक्षा परीक्षा वा सो सरहको लब्धाङ्क पत्र र चारित्रिक प्रमाण–
पत्रको प्रमाणित छायाँप्रति ।
(ग) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट १०+२ तह वा सो सरह वा स्वास्थ्य विज्ञानमा प्रवीणता प्रमाण–पत्र तह (सामान्य
चिकित्सा, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजी, अप्थाल्मिक साइन्स, डेण्टल साइन्स, फार्मेसी) उत्तीर्ण गरेको लब्धाङ्क पत्र र चारित्रिक
प्रमाण–पत्रको प्रमाणित छायाँप्रति । स्वास्थ्य विज्ञानमा प्रवीणता प्रमाण–पत्र तहको हकमा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट उच्च
माध्यामिक शिक्षा परिषद्÷राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा निर्धारित Bridge Course को लब्धाङ्क पत्र र प्रमाण–पत्रको प्रमाणित
छायाँप्रति ।
(घ) नेपालभित्रका बोर्ड अन्तर्गत उत्तीर्ण भएका बिद्यार्थीहरुको हकमा उनीहरुको सबै शैक्षिक प्रमाण–पत्रहरु राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयबाट अनिबार्य रुपमा प्रमाणीकरण गरेको हुनुपर्नेछ ।
(ङ)) बिदेशी बोर्ड अन्तर्गत उत्तीर्ण भएका बिद्यार्थीहरुको हकमा सबै शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु सम्बन्धित देशको कुटनैतिक नियोग रनेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयबाट अनिबार्य रुपमा प्रमाणीकरण गरेको हुनुपर्नेछ । साथै समकक्षता प्रमाण–पत्र (Certificate of Equivalence) समेत अनिबार्य पेश गर्नुपर्नेछ ।
(च) आवेदक नेपाल बाहिरको बोर्ड वा विश्वविद्यालयबाट उत्तीर्ण भएको भए निजले अध्ययन गरेको शिक्षण संस्था नेपाल
सरकार, शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् वा विश्वविद्यालयले मान्यता दिएको समकक्षता सूचीमा
सूचीकृत भएको हुनुपर्नेछ । यदि सूचीकृत नभएको भए सम्बन्धित निकायबाट समकक्षता प्रमाणित गराएको कागजातको
प्रमाणित छायाँप्रति ।
(छ) आवेदक नेपाल बाहिरको बोर्ड वा विश्वविद्यालयबाट उत्तीर्ण भएको भए माइगे्रसन सर्टिफिकेटको प्रमाणित छायाँप्रति ।
(ज) हालसालै (तीन महिनाभित्र) चस्मा र टोपी नलगाई खिचेको पासपोर्ट साइजको रङ्गीन फोटोदुई (२) प्रति ।
(झ) रू. ३,५००÷– (अक्षरेपि तीन हजार पाँचसय रूपैयाँ मात्र) तिरेको सक्कल भौचर ।

आवेदन फारमको साथमा आवेदकले पेश गर्नु पर्ने थप कागजातहरु
क. सःशुल्क र आंशिक छात्रवृत्ति अन्तर्गत आरक्षित स्थानमा आवेदन गर्नको लागि ः ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गरी
सामुदायिक विद्यालयबाट ८, ९, १० कक्षा अध्ययन गरी प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेका निम्न उपसमूह– महिला, दलित,
आदिवासी÷जनजाति, मधेसी र पिछडिएको क्षेत्रका आवेदकका लागि एक–एक स्थान आरक्षित गरिएको छ । तर छनौट
हुनको लागि यस प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालन गरिने प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ । यसरी उत्तीर्ण हुन नसकेको उपसमूहको
स्थानको हकमा आरक्षित समूहकै वाँकि उपसमूहका उम्मेदवारहरुमध्येबाट योग्यता क्रमानुसार भर्ना गरिनेछ । योसमूहमा
आवेदन गर्न चाहनेले निम्नानुसार प्रमाणित छायाँप्रतिहरु अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ –
१. आवेदक ग्रामीण क्षेत्रमा हालसम्म स्थायी बसोबास गरेको हो भन्नेव्यहोरा प्रष्ट खुल्ने गरी सम्बन्धित गाउँपालिकाबाट
जारी कागजातको प्रमाणित छायाँप्रति । आवेदक अन्य गाउँपालिका वा जिल्लामा बसाइँ सरी ग्रामीण क्षेत्रमै स्थायी
बसोबास गरिराखेको भए पूर्व गाउँपालिकाबाट बसाइँ सरेको व्यहोरा खुल्ने गरी हाल स्थायी बसोबास गरेको
गाउँपालिकाबाट यो सूचना पहिलो पटक प्रकाशित भएको मितिले ६ महिना भित्र जारी गरिएको स्थायी बसोबासको
प्रमाणित छायाँप्रति पेश गर्नुपर्नेछ । साथै आवेदकको नागरिकतामा उल्लेखित स्थायी ठेगाना निज ग्रामीण क्षेत्रमा स्थायी
बसोबास गरेको प्रमाणसंग मिल्ने हुनुपर्नेछ ।
२. आवेदकले ८, ९ र १० कक्षा उत्तीर्ण गरेको र प्रवेशिका परीक्षा दिएको विद्यालय नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त
सामुदायिक विद्यालय हो भन्ने प्रमाण प्रष्ट खुल्ने गरी सम्बन्धित जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईबाट जारी
गरिएको कागजातको प्रमाणित छायाँप्रति । एक भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको भए सो समेत खुल्ने
प्रमाण सम्बन्धित जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईबाट जारी गरिएको कागजातको प्रमाणित छायाँप्रति ।
३. सामुदायिक विद्यालयबाट ८, ९ र १० कक्षा उत्तीर्ण गरेको लब्धाङ्कपत्रकोप्रमाणित छायाँप्रति ।
४. आवेदक दलित भएमा राष्ट्रिय दलित आयोग वा सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी गरिएको कागजातको
प्रमाणित छायाँप्रति ।

५. आवेदक आदिवासीरजनजाति भएमा आदिवासी÷जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन
कार्यालयबाट जारी गरिएको कागजातको प्रमाणित छायाँप्रति ।
६. आवेदक मधेसी भएमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी गरिएको कागजातको प्रमाणित छायाँप्रति ।
ख. पूर्ण छात्रवृत्ति स्थानमा आवेदन गर्नको लागि ः कुल भर्ना संख्याको पन्ध्र प्रतिशत (१५%) स्थान पूर्ण छात्रवृत्ति को लागि
व्यवस्था गरिएको छ, जस्मध्ये निम्न उपसमूह– महिला, दलित, आदिवासी÷जनजाति, मधेसी तथा पिछडिएको क्षेत्रका
विद्यार्थीका लागि एक–एक स्थान आरक्षित गरिएको छ । तर छनौट हुनको लागि यस प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालन गरिने प्रवेश
परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ । यसरी उत्तीर्ण हुन नसकेको उपसमूहको स्थानको हकमा आरक्षित समूहकै वाँकि उपसमूहका
उम्मेदवारहरुमध्येबाट योग्यता क्रमानुसार भर्ना गरिनेछ । पूर्ण छात्रवृत्तिको आवेदनका लागि आवेदन दिने आवेदकहरुले
निम्नानुसारका प्रमाणहरु अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ–
१. आवेदकले ८, ९ र १० कक्षा उत्तीर्ण गरेको र प्रवेशिका परीक्षा दिएको विद्यालय नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त
सामुदायिक विद्यालय हो भन्ने प्रमाण प्रष्ट खुल्ने गरी सम्बन्धित जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईबाट जारी
गरिएको कागजातको प्रमाणित छायाँप्रति । एक भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको भए सो समेत खुल्ने
प्रमाण सम्बन्धित जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईबाट जारी गरिएको कागजातको प्रमाणित छायाँप्रति ।
२. सामुदायिक विद्यालयबाट ८, ९ र १० कक्षा उत्तीर्ण गरेको लब्धाङ्कपत्रको प्रमाणित छायाँप्रति ।

३. आवेदक विपन्न हो भनी सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट जारी गरिएको कागजातको प्रमाणित छाँयाप्रति ।
पूर्ण छात्रवृत्ति अन्तर्गत आरक्षित स्थानमा आवेदन दिने आवेदकहरुले माथि उल्लेखित कागजातहरुको अतिरिक्त देहायका कागजातहरु समेत अनिवार्य पेश गर्नु पर्नेछ–
१. आवेदक दलित भएमा राष्ट्रिय दलित आयोग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी गरिएको कागजातको
प्रमाणित छायाँप्रति ।
२. आवेदक आदिवासी÷जनजाति भएमा आदिवासी÷जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन
कार्यालयबाट जारी गरिएको कागजातको प्रमाणित छायाँप्रति ।
३. आवेदक मधेसी भएमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी गरिएको कागजातको प्रमाणित छायाँप्रति ।
पूर्ण छात्रवृत्तिमा छनौटका लागि माथि उल्लेखित अनिवार्य प्रमाणका अतिरिक्त निम्नानुसारका थप प्रमाणहरु प्राथमिकता
निर्धारणका लागि प्रयोग गरिनेछ–
(क) आवेदकको स्थायी बसोबासको जिल्लाको मानव विकास सूचकाङ्कलाई प्राथमिकताको आधार मनिने हँुदा आवेदकको स्थायी
बसोबास खुल्ने गरी यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ६ महिनाभित्र सम्वन्धित स्थानीय निकायबाट जारी गरिएको
कागजातको प्रमाणित छायाँप्रति ।
(ख) प्रवीणता प्रमाणपत्र तह स्वास्थ्य विज्ञान (सामान्य चिकित्सा, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजी, अप्थाल्मिक साईन्स, डेन्टल
साइन्स, फार्मेसी) उत्तीर्ण गरी सरकारी स्वास्थ्य सेवामा रही दुर्गम क्षेत्रमा कम्तीमा दुई वर्ष सेवा गरेका आवेदकहरुका
हकमा उक्त कुरा प्रष्ट खुल्नेगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट जारी गरिएको कागजातको प्रमाणित छायाँप्रति ।

ग. आंशिक छात्रवृत्ति स्थानमा आवेदन गर्नको लागि ः आंशिक छात्रवृत्तिमा न्यूनतम योग्यता पुगेका जो कोही इच्छुक
उम्मेदवारले आवेदन दिन सक्नेछन्। छनौटका लागि निम्न प्रमाणहरुलाई प्राथमिकताको आधार मानिनेछ–
१. आवेदकले ८, ९ र १० कक्षा उत्तीर्ण गरेको विद्यालय सामुदायिक विद्यालय हो भन्ने प्रमाण प्रष्ट खुल्ने गरी सम्बन्धित
जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईबाट जारी गरिएको कागजातको प्रमाणित छायाँप्रति । एक भन्दा बढी
सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको भए सो समेत खुल्ने प्रमाण सम्बन्धित जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय
इकाईबाट जारी गरिएको कागजातको प्रमाणित छायाँप्रति ।
२. सामुदायिक विद्यालयबाट ८, ९ र १० कक्षा उत्तीर्ण गरेको लब्धाङ्कपत्रको प्रमाणित छायाँप्रति ।

३. आवेदक दलित भएमा राष्ट्रिय दलित आयोग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी गरिएको कागजातको
प्रमाणित छायाँप्रति ।
४. आवेदक आदिवासी÷जनजाति भएमा आदिवासी÷जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन
कार्यालयबाट जारी गरिएको कागजातको प्रमाणित छायाँप्रति ।
५. आवेदक मधेसी भएमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी गरिएको कागजातको प्रमाणित छायाँप्रति ।
६. आवेदकको स्थायी बसोबासको जिल्लाको मानव विकास सूचकाङ्कलाई प्राथमिकताको आधार मनिने हुदा आवेदकको स्थायी
बसोबास खुल्ने गरी यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ६ महिनाभित्र सम्वन्धित स्थानीय निकायबाट जारी गरिएको
कागजातको प्रमाणित छायाँप्रति ।
७. प्रवीणता प्रमाणपत्र तह स्वास्थ्य विज्ञान (सामान्य चिकित्सा, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजी, अप्थाल्मिक साईन्स, डेन्टल
साइन्स, फार्मेसी) उत्तीर्ण गरी सरकारी स्वास्थ्य सेवामा रही दुर्गम क्षेत्रमा कम्तीमा दुई बर्ष सेवा गरेका आवेदकहरुका
हकमा उक्त कुरा प्रष्ट खुल्नेगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट जारी गरिएको कागजातको प्रमाणित छायाँप्रति ।

घ. साझेदारी छात्रवृत्ति स्थानमा आवेदन गर्नको लागिः अध्ययन पश्चात्चिकित्सकहरुलाई छात्रवृत्ति प्रायोजित क्षेत्र भित्र नै
काममा खटाउनेकार्यमा स्थानीय निकायको अहम्भूमिका हुने कुरालाई आत्मसात्गर्दै प्रतिष्ठानले स्थानीय तह, संघसंस्था
वा व्यक्तिसंगको सहकार्यमा साझेदारी छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेकोछ । यस व्यवस्था अनुरुप आवेदकको अध्ययनमा लाग्ने
कुल शैक्षिक शुल्कमध्येस्थानीय निकाय, संघसंस्था वा व्यक्तिले ७५% र प्रतिष्ठानले २५ % रकम व्यहोर्ने व्यवस्था गरेको छ
। यसमा मूलतः दुर्गम जिल्लाहरु प्राथमिकतामा राखिएका छन् । यस व्यवस्था अनुरुप अध्ययन गर्ने आवेदकको सेवा
सम्बन्धी शर्त कम्तीमा चार बर्ष अवधि नघटाई आवेदक, प्रायोजक (सम्बन्धित निकाय वा संघसंस्था वा व्यक्ति) र प्रतिष्ठान
बीच हुने त्रिपक्षीय सम्झौता बमोजिम हुनेछ । यो व्यवस्था अनुरुप साझेदारी छात्रवृत्तिमा सहकार्य गर्न ईच्छुक स्थानीय
निकाय, संघसंस्था वा व्यक्ति जो कुनैले कुन क्षेत्रका लागि साझेदारी गर्न चाहेको हो सो खुलाई लिखित मनसाय पत्र यस
प्रतिष्ठानलाई पठाउनु पर्नेछ ।
यस शैक्षिक सत्रका लागि साझेदारी छात्रवृत्ति अन्तर्गत बारेकोट गाउँपालिका — जाजरकोट, कुसे गाउँपालिका — जाजरकोट र परिबर्तन गाउँपालिका — रोल्पा का लागि एक एक स्थान सम्बन्धित गाँउपालिका बाट प्रयोजित गरिएको छ । प्रतिष्ठित व्यवसायी तथा समाजसेवी, भाटभटेनी सुपरमार्केट एण्ड डिपार्टमेण्टल स्टोर प्रा.लि.का प्रोप्राईटर श्री मिनबहादुर गुरुङ्गज्यू तथासञ्चालक श्रीमती सावित्री गुरुङ्गज्यूबाट प्राप्त हुन आएको एक (१) स्थान प्यूठान जिल्लाको लागि सुरक्षित गरिएको छ ।
यस अन्तर्गत न्यूनतम योग्यता पुगेका सम्बन्धित गाउँपालिका÷जिल्लाका उम्मेदवारहरुको बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
यस छात्रवृत्तिमा छनौट हुनको लागि प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालन गरिने प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ । यदि सो
गाउँपालिका÷जिल्लाभित्रका कुनै पनि उम्मेदवार सफल हुन नसकेको अवस्था रहेमा सो गाउँपालिका÷जिल्लाको हकमा यो
छात्रवृत्ति निष्क्रिय हुनेछ र सो स्थान आंशिक छात्रवृत्ति अन्तर्गत समावेश गरिनेछ ।
साझेदारी छात्रवृत्तिमा आवेदन दिने आवेदक गाउँपालिकाले प्रायोजन गरेको भए सोही गाउँपालिकामा र जिल्लाको लागि
प्रायोजन गरिएको भए सोही जिल्लामा स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने छ । साथै दुवैको हकमा आवेदकले सोही जिल्लाको
सामुदायिक बिद्यालयबाट ८, ९ र १० कक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ ।
साझेदारी छात्रवृत्तिको आवेदनका लागि आवेदकहरुले निम्नानुसारका प्रमाणहरु अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ–
(क) आवेदकले ८, ९ र १० कक्षा उत्तीर्ण गरेको र प्रवेशिका परीक्षा दिएको विद्यालय नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त
सामुदायिक विद्यालय हो भन्ने प्रमाण प्रष्ट खुल्ने गरी सम्बन्धित जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईबाट जारी
कागजातको प्रमाणित छायाँप्रति । एक भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको भए सो समेत खुल्ने प्रमाण
सम्बन्धित जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईबाट जारी कागजातको प्रमाणित छायाँप्रति ।

साझेदारी छात्रवृत्तिमा छनौटका लागि माथि उल्लेखित अनिवार्य प्रमाणका अतिरिक्त निम्नानुसारका थप प्रमाणहरु प्राथमिकता निर्धारणका लागि प्रयोग गरिनेछन्–
१. आवेदक दलित भएमा राष्ट्रिय दलित आयोग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी गरिएको कागजातको
प्रमाणित छायाँप्रति ।
२. आवेदक आदिवासी÷जनजाति भएमा आदिवासी÷जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन
कार्यालयबाट जारी गरिएको कागजातको प्रमाणित छायाँप्रति ।
३. आवेदक मधेसी भएमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी गरिएको कागजातको प्रमाणित छायाँप्रति ।
४. प्रवीणता प्रमाणपत्र तह स्वास्थ्य विज्ञान (सामान्य चिकित्सा, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजी, अप्थाल्मिक साईन्स, डेन्टल
साइन्स, फार्मेसी) उत्तीर्ण गरी सरकारी स्वास्थ्य सेवामा रही दुर्गम क्षेत्रमा कम्तीमा दुई वर्ष सेवा गरेका आवेदकहरुका
हकमा उक्त कुरा प्रष्ट खुल्नेगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट जारी गरिएको कागजातको प्रमाणित छायाँप्रति ।

ङ. विशेष क्षेत्र आंशिक छात्रवृत्तिः यस प्रतिष्ठान ललितपुर जिल्लामा अवस्थित भएकोले यस जिल्लाका गाउँपालिकाहरुको
हकमा मात्र लागू हुने गरी जिल्लाको उक्त गाउँपालिकाहरुलाई विशेष क्षेत्र मानी जिल्लाको कुनै गाउँपालिकामा स्थायी
बसोबास भई सोही जिल्लाको सामुदायिक विद्यालयबाट ८, ९ र १० कक्षा अध्ययन गरी प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेका
आवेदकहरुको लागि कम्तिमा एक महिला सहित दुई स्थान आंशिक छात्रवृत्तिको लागि सुरक्षित गरिएको छ । यस
छात्रवृत्तिमा छनौट हुनको लागि प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालन गरिने प्रवेश परीक्षामा अनिवार्य उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ । यदि जिल्लाको
उक्त गाउँपालिकाहरुबाट कुनै पनि उम्मेदवार सफल हुन नसकेको अवस्था रहेमा सो जिल्लाको हकमा छात्रवृत्ति निष्क्रिय
हुनेछ र सो स्थान आंशिक छात्रवृत्ति अन्तर्गत समावेश गरिनेछ ।
विशेष क्षेत्र आंशिक छात्रवृत्तिको आवेदनका लागि आवेदकहरुले निम्नानुसारका प्रमाणहरु अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ–
(क) आवेदकले ८, ९ र १० कक्षा अध्ययन गरी प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेको विद्यालय ललितपुर जिल्लाको नेपाल
सरकारबाट अनुदान प्राप्त सामुदायिक विद्यालय हो भन्ने प्रमाण प्रष्ट खुल्ने गरीे जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय
इकाईबाट जारी कागजातको प्रमाणित छायाँप्रति । एक भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको भए सो समेत
खुल्ने प्रमाण सम्बन्धित जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईबाट जारी गरिएको कागजातको प्रमाणित छायाँप्रति ।
(ख) सामुदायिक विद्यालयबाट ८, ९ र १० कक्षा उत्तीर्ण गरेको लब्धाङ्कपत्रको प्रमाणित छायाँप्रति ।
(ग) ललितपुर जिल्लाको कुनै गाउँपालिकामा स्थायी बसोबास गरेको गाउँपालिकाबाट जारी गरिएको कागजातको प्रमाणित
छायाँप्रति ।
च. सःशुल्क (पूर्ण शुल्क तिर्ने) स्थानमा आवेदन गर्नको लागि ः माथि उल्लेखित आवश्यक न्यूनतम योग्यता पुगेका जो
कोही इच्छुक उम्मेदवारले यस समूहमा आवेदन गर्न सक्नेछन्।

परीक्षाको किसिम 

प्रवेश परीक्षामा लिखित परीक्षा मात्र हुनेछ । उक्त परीक्षामा १०+२ वा सो सरह विषयको पाठ्यक्रममा
आधारित विज्ञान (जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र र भौतिक शास्त्र) बिषयवस्तुका साथैआवेदकको बौद्धिक तीक्ष्णता (Cognitive
Ability) र अन्य मानवीय, सामाजिक तथा कार्यकौशलताका पक्षहरु समेत समावेश गरी चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा स्थापित
वैज्ञानिक मापदण्डद्वारा जाँच गरिनेछ ।

पुरा सुचना को लागि यहाँ click गर्नुहोस

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अवसर

त्रिवि शिक्षण अस्पतालले ६० जना स्टाफ नर्सको लागि लिएको परिक्षाको नतिजा प्रकाशित

Published

on

काठमाडौँ, १३ मङ्सिर  ।त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ),महाराजगञ्जले ६० जना स्टाफ नर्सका लागि गत शनिवार लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशित गरेको छ ।

पुरा नतिजाको लागि तल हेर्नुहोस्

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

अवसर

ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, टेक्निसिय र असिस्टेन्ट गरि २२ जनालाई रोजगारीको अवसर

Published

on

१ मङ्सिर। ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, टेक्निसिय र असिस्टेन्ट गरि २२ जनालाई रोजगारीको अवसर खुलेको छ।

पुरा सूचना हेर्नुहोस्

Continue Reading

अवसर

प्रदेश ३ ले माग्यो सरकारी विद्यालयको लागी २० जना नर्स

Published

on

काठमाण्डाै, १८ कार्तिक। प्रदेश ३ ले  सरकारी विद्यालयको लागि करारमा  २० जना नर्सको माग गरेको छ। प्रदेश ३ सरकारले  आफ्नो बजेट कार्यक्रममा नै सरकारी विद्यालयमा नर्स राख्ने घोषणा गरेको थियो।आवेदकहरु ले सुचाना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिन भित्र आबेदन दिनु पर्ने छ। सुचना प्रथम पटक मिति वि.स २०७५/०७/१४ मा प्रकाशित भएको थियो।

Continue Reading
Advertisement " />

प्रमुख समाचार